A Semblance of Silver June 18 - July 08, 2013

Alexander Zakharov, Arkady Lvov, Evgeny Mikhnov-Voitenko, Ivan Lebedev, Konstantin Khudyakov, Mihail Chemiakin, Mikhail Magaril, Nikolai Makarov, Zoya Frolova

EXHIBITION INFORMATION